• Polityka prywatności

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Sklepu internetowego Adelle prowadzonego pod adresem domeny: https://adelle.pl

Kto jest Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest właściciel sklepu Adelle - f.h. GELEK Grzegorz Markowicz, ul. Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów, NIP: 813-001-74-34, REGON: 690274438, (dalej jako: „ Administrator” lub „Sklep internetowy”). Kontakt pod numerem telefonu (17) 230 64 78 lub (17) 852 29 78.

Jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakich zasadach i jak długo są przetwarzane przez Sklep internetowy?

Sklep internetowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO pozyskuje i przetwarza Twoje dane osobowe t.j.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Wymienione dane osobowe przetwarzane są przez Sklep internetowy w celu:

- realizacji zamówienia - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy;

- w celu prawidłowej obsługi konta klienta - podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest ich niezbędność celem wykonania umowy o konto klienta;

- w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów własnych, w tym w celach analitycznych; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Sklepu internetowego, którym jest promocja oferowanych produktów wśród klientów Sklepu internetowego.

Podanie przez Ciebie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji Twoich zamówień oraz obsługi konta klienta. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy do momentu upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem zawartych z Tobą umów.

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą e-mailową lub telefoniczną oznacza to, że Twój adres e-mail lub numer telefonu będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych o produktach oferowanych przez Sklep internetowy. Wskazane dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wskazanym celu do momentu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu a następnie będą przechowywane przez Sklep internetowy przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. Jeżeli nie ukończyłeś/-aś 16 lat zgoda na przesyłanie informacji handlowych powinna zostać udzielona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe Klientów nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

Lista podmiotów, którym przekazywane są dane osobowe w celu wykonania umowy:
realizacja dostawy - Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13
realizacja dostawy - InPost S.A.ul. Wielicka 28 BUSINESS PARK Budynek B 30-552 Kraków NIP: 6793087624
realizacja dostawy - RUCH S.A. ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, NIP: 5260250475
realizacja płatności - PAYU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495
realizacja płatności - MBANK S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 warszawa, NIP: 5260215088
dostawca platformy sprzedażowej - SIEF-IT Sp. z o.o., Zgierska 73/212, 91-462 Łódź 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Pamiętaj, że masz prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

Sklep internetowy gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które są  przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w Polityce prywatności zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony ich danych osobowych podczas korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego. Celem Sklepu internetowego jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Sklep posiada certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

Kontakt ze Sklepem internetowym odnośnie przetwarzania danych osobowych

Sklep internetowy zapewnia Ci możliwość samodzielnej kontroli swoich danych osobowych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w Sklepie internetowym, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Zawsze możesz też zwrócić się do Sklepu internetowego:

pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:

f.h. GELEK Grzegorz Markowicz
ul. Rejtana 53A
35-326 Rzeszów
z dopiskiem: „Adelle”

na adres e-mail: sklep@adelle.pl

na nr tel.: (17) 852 29 78 

Jakie dane poza danymi osobowymi są przetwarzane przez Sklep internetowy?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się tutaj. Ponadto Sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której wchodzisz do Sklepu internetowego. Niektóre podstrony w ramach Sklepu internetowego mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona Sklepu internetowego, na której web beacons został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności  reklam Sklepu internetowego. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Ciebie danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Sklepu internetowego.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny